Beng en Zonwering

Per 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door BENG. Dan moet alle nieuwbouw in Nederland voldoen aan de BENG-eisen. BENG heeft als doel het terugdringen van de CO2 uitstoot.

BENG wil dit terugbrengen door al in een vroeg stadium van de bouw rekening te houden met:

1.Terugbrengen van de energiebehoefte van gebouwen.
2.Beperken van het fossiel energiegebruik.
3.En benutten van hernieuwbare energie.

Met energiebesparende zonwering zijn grote investeringen in bijvoorbeeld zonwerend glas en airconditioningsystemen niet nodig. Met zonwering krijgt u niet alleen meer comfort en waar voor u geld maar behaalt u ook nog eens milieuvoordeel door een lagere CO2-uitstoot.

Zonwering speelt een belangrijke rol in de bepaling van de BENG. De Fc waarde is de factor waarmee de warmte in de woning door de zonwering wordt gereduceerd, ten opzichte van de situatie met alleen glas. De Fc waarde hangt af van het type zonwering en de kleur.
Beperking van zonnestralen is in deze een zeer belangrijke factor, denk hierbij aan Rolluiken al dan niet geperforeerd.

Naast de forfaitaire waarde, mag ook met de werkelijke Fc waarde worden gerekend. Deze zal lager zijn dan de forfaitaire waarde. Vraag onze adviseur welke zonwering het beste toegepast kan worden. Onze adviseurs zullen u een perfect voorstel doen wat zowel aan de de eisen voldoet als esthetisch het aangezicht van uw gebouw niet aantast.

Animatiefilm: wat is BENG - YouTube

Een binnentemperatuur boven 25ºC wordt aangemerkt als oververhitting. Hiertegen zijn maatregelen nodig.Denk bijvoorbeeld aan een grote overstek op de zuidgevel om overmatige zonbelasting weg te nemen. Bij ramen op het oosten en het westen zijn jaloezieënscreens of andere vormen van verticale zonwering nodig.Met geautomatiseerde en aangestuurde zonwering profiteert u van een slimme en dynamische oplossing. Hierdoor maakt u optimaal gebruik van de moderne mogelijkheden van zonwering.

Ekkelboom zonwering is expert in het automatiseren van systemen. Onze service-dienst werkt met diverse systemen, hierdoor kunnen zij snel en eenvoudig motoren koppelen en instellingen wijzigen van diverse projecten. Ook kun je io-homecontrol® motoren en ontvangers benoemen of extra informatie in de motor of ontvanger schrijven

Definitieve eisen voor BENG | Bouwen met staal